The Artists A/Z

The Bands A/Z

The Bands

 
 Andreas Georgiou 5tet
 A. Georgiou Ethnic Jazz Trio
 Andreas Panteli 4tet
 A. Rodosthenous Ethnic Jazz  Ensable
 Alexander Gagatsis 4tet
 Alexis Kasinos Quartet
 Alkis Agathokleous 4tet
 Anita Wardel 5tet
 Asaf Sirkis Trio
 Batukinio
 Blink Too
 Branco Trio
 Charis Ioannou Trio
 Charis Ioannou Trio / Vahagn  Hayrapetyan & Zaid Nasser
 Christos Rafalides 4tet 
 Christos Yerolatsitis Trio
 Dominic Galea Trio
 Electrified Riffs
 Funkystraat
 G. Galoppoulos 5tet
 GoJam Group
 Gilad Atzmon / Koullouras 4tet
 Gilad Atzmon / Orient House
 GrooveBenders
 Groove Yard
 Gwilym Simcock 5tet
 Haig Yazdijan 5tet
 Happiness by Milena & George
 Ioannis Vafeas Project
 Irinaeos Trio
 Irinaeos 4tet
 Irinaeos Trio feat. Ofer Ganor
 Irinaeos Trio / Elizabeth Simonian
 & Ofer Ganor Irinaeos Trio / Evagoras  Karagiorgis
 Jacet
 Jazzologia
 Jim Hart 4tet
 Juba
 Julia Biel 5tet
 Kafeney 4tet / Pavlina
 Kafeney 4tet / Vassiliki
 Lee Westwood / P. Michaelides
 Macumba
 Macumba/21
 Meeting Point Jazz 4tet (10th)
 Meeting Point Jazz 4tet (16th)
 Messios Symmerty Band (15th)
 Messios Symmerty Band (20th)
 Metalaxis
 Mighty Sugarcane
 Million Grains of Sand
 Miraculous Mandarin Trio
 Morfitis Trio
 New York Jazz Masters
 Nikos Charalambous Trio (15th)
 Nikos Charalambous Trio (20th)
 North and South Band
 Odysseas Toumazou Trio
 Ofer Ganor 4tet
 Oriole
 Oriole Brazil
 Paradise All Stars
 P.Skornyakov & L. Nesterov 4tet
 Point to Performances
 PLEX 4tet
 Quarteto Nuevo
 Savvas Houvartas Ensemble
 Sirius B Some Other Messengers 6tet  Steps
 Sur Quintet
 SW11
 Takoushis / Karapatakis 4tet
 Tat-Nabar (9th)
 Tat-Nabar (12th)
 The AfroFunk Sextet
 The Alter Ego
 The Amalgamation Choir
 The Amalgamation Project
 The European Trio & Jan Kus
 The Gershwin Project
  The Original Quartet
 The Orient House Ensemble
 The Other Quartet
 The Sound of the Hammond
 The Visitors
 The Zilla Project
 Theodosii Spassov 4tet (6th)
 Theodosii Spassov 4tet (13th)
 Thomas Clausen Quartet
 TriCoolOre /Panteli Stoikos
 Trio Balkano
 Trio Errant
 Trio Misterioso
 Trio Misterioso / A.  Polyzogopoulos
 Trio Misterioso / Rob van Balen
 Trio Smiles
 Trio Smiles /Charis Ioannou
 Trio Smiles /Gabriela/Eleonora
 Trio Smiles /Magda mendes
 Tony Lakatos /Charis Ioannou
 Van Merwijk, Corsen, Vierdag  Trio
 Vassilis Rakopoulos Quintet
 Workin` Trio


..............

The Stars
Follow us

SoundCloud Logo

YouTube Logo

Facebook logo

Contact us

..............

white thin line

..............

this is a link to 21 PjFestival
this is a link to 20th PjFestival
this is a link to 19th PjFestival
21st PjF 20th PjF 19th PjF

..............

poster of 18th paradise jazz festival
this is a link to 17th PjFestival
poster of 16th paradise jazz festival
poster of 15th paradise jazz festival
this is a link to 14th PjFestival
this is a link to 13th PjFestival
18th PjF 17th PjF 16th PjF 15th PjF 14th PjF 13th PjF

..............

poster of 15th paradise jazz festival
this is a link to 11th PjFestival
this is a link to 10th PjFestival
this is a link to 9th PjFestival
this is a link to 8th PjFestival
this is a link to 7th PjFestival
12th PjF 11th PjF 10th PjF 9th PjF 8th PjF 7th PjF

..............

this is a link to 6th PjFestival
this is a link to 5th PjFestival
poster of 4th paradise jazz festival
this is a link to 3rd PjFestival
this is a link to 2nd PjFestival
this is a link to 1rst PjFestival
6th PjF 5th PjF 4th PjF 3th PjF 2nd PjF 1st PjF

..............

white thin line

..............

cyjazz logo

By The CyJazz Musicians `n The Orange Train

orangetrain logo